Bulut" çözümleri. Avantajlar ve Yetenekleri

Kaynakların sanallaştırılması bir aygıt platformu içindeki sunucuların (serverlerin) ve sunucu sistemlerinin izole kopyalarının oluşturulması için sistemin tam işlevselliği ile etkili bir araçtır. Bu yöntem, işletim sistemleri için gerekli tüm aygıtların benzetiminin (öykünmesini) kullanımını içerir. Böyle bir kullanım, yazılımın sanal araçlar olarak isimlendirilen aygıtlarda gerekli yazılımların çalışmasını sağlar. Sanallaştırma, donanım altyapısının geliştirilmesinde en umut verici optimizasyon yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

 

Sanallaştırmanın çözebileceği başlıca sorunlar şunlardır:

  • Bilgisayar kaynaklarının toplam gücünü artırmakla birlikte, eşlik etme ve optimizasyon;
  • Sürdürülebilirlik ve direnç düzeyinin artmasıyla erişilebilir sistemler oluşturulması;
  • Uzakta bulunan ofisle çalışmak;
  • Yazılım teminatı projesini hazırlamak ve test etmek için yazılım kullanımı;
  • Veri işleme veya kaynak merkezi işlevlerinin ana merkezi olan sanal araçları oluşturma.

İLETİŞİM için

Sanallaştırmanın kullanımı hangi katkıları nelerdir?

Sanallaştırma kullanımı ağ destek hizmetindeki yükü aza indiren, genellikle BT altyapısının çalışmasını optimize etmek ve basitleştirmek için etkin bir yöntemdir. Caspel teklif ettiği üniteler işletme çerçevesinde sizin aradığınız sanallaştırma ekonomik hesaplanmasını net şekilde belli etmeye ve bilgi teknolojileri alanının gelişimine maliyetleri daha yetkin şekilde planlamaya imkan verir.

Sunulan çözüm küçük ve orta ölçekli işletmelerin, üretim tesislerinin, ticaret ve finans holdinglerinin işini basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmıştır.

Sanallaştırma uygulaması şirketinizin aşağıdakileri yapmasını sağlayacaktır:

  • Hizmet masraflarını fiziksel sunuculara düşürerek sunucularının verimliliğini artırmak;
  • Veri kaybının önünün güvenilir şekilde alınması, olağanüstü olay zamanı veya acil bir durumda sistemin işinin hızla onarılması sayesinde iş sürecinin kesintisizlğini garanti etmek;
  • Şirketin BT süreçlerinin yönetimini kolaylaştırarak, işin daha da geliştirilmesini teşvik etmek;
  • Herhangi bir cihazdan çalışma için gerekli bilgi veya programlara yetkili erişim sağlayarak yeteneklerini arttırmak.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı