Lojistik Donanım Kayıtlarının Elektronik Sistemi

Caspel Şirketi tarafından yürütülen işletmenin lojistik donanım sistemi, iş sürecinde devamlılık için gerekli ekipman ve malzemelerin satın alımını etkin bir şekilde kaydetmek için tasarlanmıştır. Sistem aynı zamanda, sipariş edilen teknolojik işlemlerin yürütülmesi için ayrı ayrı çalışanlara tahsis edilen fonların kaydını da izlemektedir.

 

Lojistik donanım sistemi, işletme içerisinde maddi kaynakların kullanılmasına yönelik muhasebe sürecini basitleştirmek için tasarlanmış çeşitli BT sistemlerinden oluşur.

Böyle bir sistemin uygulanması aşağıdaki avantajları elde etmenizi sağlayacaktır:

  • İdari masraflar en aza indirilmekte ve donatım departmanının personeli üzerindeki yük azaltılmaktadır;
  • Elektronik beleglere geçişle işin etkinliği artırılmaktadır;
  • Malzeme ve ürün kaynaklarının edinilmesi ve harcanması üzerinde gerçek kontrolü sağlamaktadır.

İLETİŞİM için

Değerli malzemelerin satın alınmasının ve muhasebesinin optimizasyonu

Önerilen çözümün uygulanması, bu işte ortaya çıkabilecek tipik sorunları aşağıdaki konulara kapsamlı bir yaklaşımla isimlendirmenize imkan tanır:

  • Lojistik donanım departmanının bakımı için maliyetlerin düşürülmesi ve optimizasyonu;
  • Sipariş hazırlama, resmileştirme ve yürütme için harcanan zamanın em aza indirilmesi;
  • Tek bir satın alma stratejisinin hazırlanmasında ve uygulanmasında parçalanmanın (bölünmenin) azaltılması;
  • Donanım departmanının şeffaflığınının arttırılması ve işletmenin yönetimininin kontrol edilmesi;
  • Malzeme ve teknik kaynakların kullanımında raporlamanın ve hesap verebilirliğin sistematize edilmesi.

Sistemin yardımıyla, kısa sürede işletmede donatım departmanının yeniden yapılandırılması ve satın almaların merkezileştirilmiş yönetiminin etkinliğini artırabilmek mümkündür.

Lojistik donanım sistemi benzersiz bir şekilde kapsamlı olması ile tanımlanabilir ve herhangi bir alan ve büyüklükteki şirket satın alma departmanının verimliliğini artırmak üzere tasarlanmıştır.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı