Depo ve depo muhasebesi: ERP Kontrolü

ERP teknolojilerinin kullanıma girmesiyle, değerli ürün ve malzamelerin depolanması süreçlerinin: onların depoya kabul edilmesi, depoda bulundurulması, depolanması ve alınması süreçleri – makbuzların kayıt işlemi büyük ölçüde basitleştirildi. Bu program, malların ve ürünlerin hareketini izlemek ve kontrol etmek üzere lojistik süreçlerini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Sistemin uygulamasının sonucunda, büyük ölçekli kağıt bazlı belge dolaşımı ortadan kaldırıldığında işlemler için harcanan süre azaltılır.

 

Caspel İş alanlarında işlem süreçlerinin performansının artırılması ve ticaret işlemlerinin yapılmasının kurumsal basitleştirilmesi için bir sistem kurulması için en iyi çözümleri sunmaktadır.

Bu teknoloji aşağıdaki yeteneklere sahiptir:

 • Satın alınan malların ve ekipmanın kayıt işlemlerinin yapılması;
 • Ürün miktarınının değişikliğini kontrol etme;
 • Üretim döngüsünün hasar görmesini önlemek hammadde verilmesini kontrol etme;
 • Stoklara erişimin yalnızca yetkili kişiler tarafından temin edilmesi;
 • insan faktöründen (hatalardan) kaynaklanan hataların en aza indirilmesi;
 • Personelin ihmalinden korunma;
 • Malzame ve ürün değerlilerinin depodan kaybolması risklerinin en aza indirilmesi.

Caspel Şirketi'nin sunduğu avantajlardan birisi, müşterinin zaman ve malzeme kaynaklarını kurtarma yeteneğidir. Depodaki ERP sisteminin uygulanması ve maddi değerli eşyaların işlemlerinin tam otomasyonu da işçi bulundurulması alanında maliyeti düşürecektir. Bu tür teknolojilerin bulunması, depodaki hammaddelerin olmamasının zamanında belirlenmesi ve temin edilmesi nedeniyle üretim sürecindeki boşlukların önlenmesini de mümkün kılacaktır.

İLETİŞİM için

ERP ile akılcı lojistik

ERP sisteminin uygulanması, depo için sınırlı bir alan veya ergonomik malzeme biçiminde ve işletmenin farklı bölümlerine rahat erişime sahip olması koşuluyla gerçekleşir. Lojistik desteğin temin edilmesi, üretimde işlemlerin gerçekleştirilme hızına doğrudan bağlıdır.

ERP teknolojisinin genel olarak uygulanması, depo kompleksinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmayı amaçlar. Teknolojinin uygulanması ile,

 • Depo alanlarının ve binaların doğru kullanılması;
 • Depoda olan malzeme miktarının depoda bulundukları yere uygun olması;
 • Hammadde optimum şekilde işaretlenmesi;
 • Malzemelerin "hedefe yönelik" doğru şekilde teslim edilmesi;
 • Gelen / giden malzeme akışları üzerinde kontrolün uygulanması.

Buna ek olarak, depo alanındaki personel hareketini optimize etmek yapılan işin hızını, hammaddelerin üretim hattına zamanında gönderilmesini, ilk aşamada olan ve üretimi bitmiş ürünlerin sınıflandırılmasını da sağlar.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı