Elektronik sıralama sistemleri

Elektronik sıralama – gelen verilerin kayıt işleminin hızlandırmanıza olanak tanıyan bir yazılım çözümüdür. Sistemin temel amaçları – gelen veri ve bilgilerin akımının düzenlenmesi, onların istedikleri birimlere yönlendirilmesi, ziyaretçilere mevcut hizmetler, onların gösterilmesi süreleri ve diğer bilgilerin sunulmasıdır.

 

Elektronik sıralama (kuyruk) sistemi ister devlet kurumlarında isterse de özel yapılarda genelde bilgilerin zamanında ulaşmama sorununu çözer, işletmenin giderlerine tasarrufu sağlar ve müşterilere hizmet sürecini kolaylaştırır.

Sistemin uygulandığı alanlara aittir:

  • Bankalar ve finans departmanları;
  • Sosyal yapılar (vergi idaresi, sosyal güvenlik fonu ve istihdam merkezleri);
  • Mobil iletişim operatörleri;
  • Oto salonları ve servisleri;
  • Hukuk ve noterlik daireleri;
  • Sağlık departmanları;
  • Her zaman çok sayıda insana hizmet eden herhangi bir kuruluş.

İLETİŞİM için

Sistem nelerden oluşmaktadır?

Bütün elektronik döngü (sıralama) tabanlı sistemler, ziyaretçiler (misafirler) ve onlara hizmet eden personel ile etkileşim kurmak üzere tasarlanmış aşağıda yer alan çeşitli modüllerden oluşturulmuştur:

  1. Kupon (izin belgesi) kayıt ve gönderme kumandası. Bu cihazın yardımı ile müşteriler servis seçerler ve sıra numaralarını alırlar. Kupon alınmasına ek olarak kumandadan sorgu bilgisi almak ve hizmetin kalitesi hakkında görüş koymak mümkündür;
  2. Operatörün kontrolü. Operatörün kumandasında sıra numarası monitörde (ekranda) görüntülenir. Onun yardımı ile önce olan kişiyi şu anda boş olan uzmana taraf yöneltmek ve hizmeti tamamlamak mümkündür;
  3. Ana ekran. Ana ekranda, sıra taşıma işlemi ve en son müşteri listeleri görüntülenir. Ekranın kendisi bekleme odasına kurulmuştur.

Sistem, temel bileşenlere ek olarak, sesli uyarılar, SMS-bildirimi, personel çalışmasının kalitesi, video gözetimi, istatistik ve navigasyon modüllerinin kontrolü ve değerlendirilmesi de içerebilir.

Caspel Şirkəti, elektronik sıralama sisteminde kendi ürününü tanıtmaktadır. Bu yüzden de sistemin bileşenlerin bir kısmını veya tamamını içermesi tamamen kişiseldir. Onlara gerek duyulan ihtiyaç iş alanına, istenen müşteri akışının boyutuna, müşterinin kişisel arzularına bağlıdır.

Genel olarak, elektronik sıralama sistemi vatandaşların doğru ve yapılandırılmış resepsiyon düzenlemesine yardımcı olur. Bu da, personel üzerindeki yükü azaltır ve çalışmalarının verimliliğini artırır. Müşteri için sıradan "canlı" dönüşler için geleneksel psikolojik baskı faktörünün önemli derecede azaltılması için bu sistem çok kullanışlıdır. İşletme bölümlerinin başkanları ayrıca, hizmet istatistikleriyle her an tanışma, çalışanların üretkenliğini değerlendirme ve elemanların bireysel yükünü paylaşma fırsatına sahiptir.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı