Sanal altyapı koruması

Caspel Şirketi'nin sağladığı koruma teknolojisi, bilgi güvenliği potansiyeli için risk oluşturan tehlikeleri en aza indirmeye, “VMware” sanallaştırma ortamındaki tehlike düzeyini minimuma indirmeye imkan tanımaktadır. Güvenlik hizmetlerinin uygulanması aynı zamanda BT kaynaklarının kullanımının optimize edilmesine ve idari maliyetlerin düşürülmesine de yol açacaktır.

 

Teknolojinin etkin olduğu yönler:

 • Çalışma santrallerinin proteksiyonu (korunması);
 • Kurumsal sunucuların (serverlerin) korunması;
 • Tek altyapı denetiminin uygulanması;
 • Sanal araçların güvenliği;
 • Kurulan yazılım donatımının kontrolü;
 • Veritabanının ve dosyaların bütünlüğünün korunması.

Lisanslı yazılım ve nitelikli yönetim yardımıyla sanal altyapı, her bir bilgisayarın arkasında herhangi bir denetleyiciye ihtiyaç duymadan tamamen korunacaktır. Aynı zamanda yetkisiz kopyalama, bilgilerin değiştirilmesi ve diğer sorunlar çözülecektir.

İLETİŞİM için

Sanal altyapıya erişimin kontrolü

Tesislerin servis personeli arasındaki görev dağılımı, BT altyapısı içindeki süreçler üzerinde en üst düzeydeki kontrolün sağlanmasına ve BT kaynaklarının dış müdahaleden korunmasına olanak tanımaktadır.

İşlev aşağıdakileri amaçlamaktadır:

 • Sanal altyapı yöneticileri için erişim kapsamı alanını tanımlamak;
 • Bilgi güvenliği yöneticileri için erişilebilirlik yetkisinin paylaşılması;
 • Sunulan fırsatların kontrolü.

Sanal altyapıya yöneticiler tarafından yapılan değişikliklere karşı üst düzey koruma sağlanması, bilgi güvenliğine yönelik tehditler ihtimalinin ortadan kaldırılmasına izin verecektir.

Altyapı içinde karşılıklı ilişkilerin kontrolü

Altyapıdaki iç ilişkiler düzeyinde güvenliği sağlamak, ancak mevcut süreçlerin tam kontrolü ile mümkündür. Bu sonuç, sanal platformlar ve uç noktalar düzeyinde çalışan teknik araçların kullanımını içeren bir çözümle gerçekleştirilir.

Sunulan yöntemin avantajları şunlardır:

 • Ağlar arasında taramanın sağlanması;
 • Dış girişimin tam kontrolü;
 • Sisteme saldırma ihtimalini hesaplamak ve önlemek;
 • Son noktaların antivirüs proteksiyonu (koruması).

Tercih edilen teknolojileri seçmenin nedenlerinden biri, yazılım ajanlarını sisteme dahil etmenin gereksizliğidir. Bunun yerine, sanal araçların dağıtım yoğunluğu arttırılabilir.

Sanal araçların bilgilerinin korunması

Sanal araçların bilgilerini etkinleştirmesinin en önemli yöntemi şifreleme araçlarının kullanılmasıdır. Şifreleme teknolojisinin uygulanması bilgiye erişimi sınırlandırarak BT altyapısında bilgi güvenliğine tehdit olasılığını en aza indirir.

Bu tür teknolojilerin kullanımı, sanal araçların "Dış" (kiralanmış) veri işleme merkezlerinde (VİM) konuşlandırıldığında özellikle güncel olmaktadır.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı