Proje yönetimi

Projelerin hazırlanması ve düzenlenmesi, şirketlerin stratejik yönlerinden biridir. Genel bir kural olarak, bu süreçte, eylem alanı ve genel strateji ile ilgili hedefleri gerçekleştirmek için emek ve kaynak potansiyeli harcamaları artmaktadır.

 

Ayrıca, bir projenin veya bir grup projenin yetkin bir şekilde organize edilmiş yönetimi, şirketin başarılı performansını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu amaçla, genel kuralların ve proje uygulama standartlarının kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıt prosedürü, proje yönetiminin kurumsal standardı olacaktır.

Kurumsal standartların geliştirilmesinin temeli, uluslararası standartlara uygun olarak zaman zaman sistematikleştirilmiş, uyarlanmış ve desteklenmiş şu anda yürürlükte olan geçerli normlardır.

İLETİŞİM için

Proje yönetimi için BT çözümleri

Projenin uygulanması, katılımcıların büyük emek harcadığı işler ve zaman kaybı sonucunda gerçekleşmektedir. Ancak proje yönetiminin bilgi sistemi, şirketin entelektüel ve zaman sarfı açısından maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. Proje yönetiminde olumlu sonuçlar aşağıdaki faktörlerin varlığıyla elde edilir:

  • Proje kontrol otomasyonu;
  • Proje katılımcıları arasında etkin iletişim;
  • Faaliyetlerin ortak gereç ve yöntemlerle uygulanması;
  • Raporların otomatik olarak hazırlanması;
  • Proje süreölerinin sonuclarının ve yönlerinin grafik gösteriminin elde edilmesi.

Uygulama dönemi

Caspel Şirketi tarafından proje yönetimi sürecinde önerilen çözüm ilk aşamada olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Bu çözümğn yardımı ile, proje oluşturma sürecinin aşağıdaki yönlerini izleyebilir ve test edebilirsiniz:

  1. Projeye tahsis edilen zaman ve fonlar;
  2. Personel kaynaklarının iş kapsama dereceleri ve malzeme giderleri;
  3. Olası riskler ve "zayıf noktalar";
  4. İç departmanlar ve muadilleriyle iletişim kurma.

Bu faktörlerin özetlenmesi projelerin taslaklarını etkin bir şekilde organize etmek, değişiklikleri derhal izlemek ve uygun stratejik kararlar vermek imkanı sağlamaktadır.

Sistemin mevcut altyapıya entegrasyonu için 1–3 ay süre gereklidir. Büyük ölçekli projelerde bu entegrasyon 6 aya kadar sürebilir. Doğal olarak her şey, işletmenin özel durumuna ve faaliyet alanına bağlıdır. Proje yönetiminin çözümü ortalama 9 ay sürede ona harcanan maliyeti geri karşılamış olacaktır.

Caspel in çözüm önerisi, sistemin uygulanmasının ilk aşamasında gerekli olmayan modülleri de içermektedir. Zamanla, proje yönetimi düzeyi yükseldikçe orada yeni segmentler eklemeye gereksinim duyulacaktır. Bu sürecin başarılı uygulanması sonucunda, birkaç yıl içinde sistem tam işlevini yerine getirecektir.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı