Ürünler

BT şirketinin faaliyetinin amacı, temel iş alanlarının bilgi desteği aracılığıyla iş risklerini en aza indirgeyerek BT sistemlerinin geliştirme stratejisini belirlemektir.

Bu zaman, iş süreçlerinin otomasyonu rekabet avantajı yaratmak ve kurumsal yönetim verimliliğini önemli ölçüde arttırmak için bir araç haline gelir. Doğru yapılandırılmış BT stratejisinin oluşumları iş değerinin ve onun yatırım çekiciliğinin yükseldilmesine imkan sağlar.

Geliştirilen bilgi platformu, aşağıda birkaç talebi karşılamalıdır:

 • Standartlaştırma – yani, sistemin farklı bileşenleri ile uyumu ve bunların bilgi güvenliği gereksinimlerine tam şekilde uymasını;
 • Ölçek – yani, şirketin artan ihtiyaçlarını hesaba katma imkânı;
 • Esneklik – iç iş süreçleri ve çevre değişikliği durumlarında sistem zamanında yeniden yapılandırılmalıdır;
 • Bağımsızlık – kadroda özel olarak programcılar görevi için elemanlar bulundurmaya hiç gerek olmamalıdır; müşteri (siparişçi) çözüm üreticilerine bağımlı durumda kalmamalıdır;
 • Ekonomik verimlilik.

Şirketin iş süreçlerinin otomasyonu aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Hazırlık aşaması;
 • İşletmedeki tüm iş süreçlerinin incelenmesi, analizi ve sistematikleştirilmesi aşamaları;
 • Şirket yönetim ilkelerinin analiz ve üst düzey geliştirme aşaması.

Başarılı bir iş otomasyonunun yerine getirilmesi için aşağıdaki bazı ek şartlar da karşılanmalıdır:

 • Proje yönetiminde nitelikli uzmanlardan oluşan bir çalışma grubunun bulunması;
 • İşletme yönetimi tarafından iş hedeflerine ulaşmak için bilgi teknolojisinin önemininin desteklenmesi;
 • Çalışanlar ve yöneticilerin, çalışma ortamının düzenlenmesinin yeni şekil ve yöntemlerini öğrenmeye zaman ayırmak hazır olmaları.
Yukarı