Personel ve çalışanların yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi otomatik sisteminin modülü – iş kaynakları departmanında çalışan elemanların ve muhasebecilerin çalışmalarını optimize etmek için etkili bir araç olarak geliştirildi. Bu modül, İş kaynakları departmanının evrak dolaşımının basitleştirilmesiyle birlikte, işletmenizin elemanlarına ilişkin bilgileri toplayıp analiz etmenizi sağlar.

 

İnsan kaynakları yönetim sistemini kullanmak, Sizin uzmanlara personelinizin kişisel dosyalarını korumak için aşağıdaki bölümleri eklemesine imkan verecektir:

 • Personel kayıtlarının standart biçimi hakkında temel bilgiler;
 • Eğitim, yeniden öğrenim ve profesyonel eğitim kursları hakkında bilgiler;
 • Yabancı diller ve bilme düzeyleri hakkında bilgiler;
 • Medeni durumu ve aile üyeleri hakkında veriler;
 • İşletmedeki çalışanların atanması ve yerinin değiştirilmesi hakkında bilgiler;
 • İş tatillerinin kullanımı ve onaylanmış programa uygunluk hakkında özet bilgi;
 • Çalışanların adları, ödülleri, hediyeleri ve fahri ünvanları hakkında bilgiler;
 • Personel tarafından yazılmış ve basılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi;
 • İşletmede imtiyaz çalışma hakkına sahip elemanlar hakkında bilgiler;
 • İşletme personelinin yaşam koşulları hakkında bilgiler;
 • Askeri hizmet kurumları ile arabağlantıyı basitleştiren askeri kayıtlar ve benzeri bilgiler hakkında veriler;
 • Çalışanlar tarafından iş disiplini ihlalleri hakkında bilgi, aldıkları uyarı ve cezalar hakkında bilgiler.

Sıralanmakta olan tüm bu alanlar, her müşterinin siparişine uyacak biçimde ve rahat şekilde ayarlanır. Grafik dosyalarını metin olarak bulundurabilme yeteneğinin bir sonucu olarak, sağlanan parametrelerle ilgili verilerin basit bir şekilde sıralanmasıyla, personelin yönetimi için alternatif bir araç elde edilir.

İLETİŞİM için

Caspel Şirketi'nin sağladığı çözümlerin avantajları

Çalışan ekibin şirket tarafından yönetilmesi üzere tarafımızdan sunulan kapsamlı bir sistem, İK departmanının tek bir konseptini tasarlamak ve uygulamak için etkili bir yöntemdir. Böyle bir konsept – işletmenin dinamik gelişiminin, onun departman ve bölümlerinde meydana gelen trendlerin zamanında belirlenmesinin yanı sıra personel departmanı ve muhasebe yükünün azaltılması için bir garantidir.

Sunduğumuz çözümün ana avantajı – Caspel Şirketi'nin BT uzmanları tarafından geliştirilen temel performans göstergelerini (KPI) belirleme konusunda benzersiz bir sistemdir. Bu sistemde, kuruluşunuzdaki her çalışanın etkinliği dijital ve grafik formatlara yansır. Bu sistem çalışan kadrosunun verimliliğini artırmaya ve biçimlendirilmiş formata yansıtmaya yardımcı olan etkili bir araçtır.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı