ERP sistemi ile personel yönetimi

ERP sisteminin uygulanması, kurum veya işletmede çalışan personelle ilgili bilgilerin aranmasını, gruplandırılmasını ve düzeltilmesini hızlandıran insan kaynakları (İK) departmanının tam otomasyonunu sağlar.

 

ERP teknolojisinin personel seçiminden sorumlu olan bölümünde, örneğin, insan kaynakları departmanında ve muhasebe bölümünde uygulanması kayıtlarının sadeleştirilmesine ve personel bölüşümüne yönetici kişilerin gözetimine imkan tanımaktadır.

Sistemin ayırdedici özelliği, kurumun insan kaynakları ile ilgili tüm bilgilerin sistemleştirilmesidir. Bu zaman her çalışan özel bilgilerinin olduğu ayrı bir karta sahiptir. Kart, aşağıdaki bilgileri içerebilir:

  • Kişisel veriler – bu standart personel kayıt formunu içerir. Yani, bu belge çalışanın adresini, aile ferdlerini, sağlık durumunu, sakatlığını, emeklilik yaşını, fotoğrafını ve diğer bilgileri içerir;
  • Mesleki başarılar – çalışanın eğitimi, uzmanlığı, deneyimi, alışkanlıkları, önceki işleri, yabancı diller, ödülleri, bilimsel çalışmaları ve benzeri bilgilerden oluşmaktadır;
  • İş programları – tatiller, tatil dönemleri ve iş gezilerinden geri dönüşleri, iş seyahatleri, iş disiplini ihlalleri, ücret eklemeleri, primler, zorluklar listesi ile istihdam deneyimi ve diğerleri hakkında bilgileri barındırır.

ERP sisteminin kurulması, personelin veritabanı yönetimi ve analizi çalışmalarını basitleştirmekte ve departmanlar ile personel yönetimi arasında karşılıklı iletişim noktaları oluşturulmasını sağlamaktadır.

İLETİŞİM için

Personel kayıtları için ERP sisteminin yetenekleri

ERP sistemi, kaynaklara erişme imkânı ile büyük boyuta sahip bilgi bloğunu mufaza edip tutar. Dolayısıyla, personel veri tabanının çalışması ancak uygun yetkiye sahip olan personel tarafından yürütülür.

Sistemin faaliyete geçmesi ile aşağıdaki seçenekler elde edilir:

  • İK departmanının işini basitleştirmek;
  • Her çalışan haakında bilgilerin tek bir temelde sistematize edilmesi;
  • Veri veya onun kısımlarının kaybedilmesi ihtimalinin aradan kaldırılması;
  • Personelin gelişme geçmişi ile ilgili düzenleme yapılması;
  • Her çalışanın faaliyetleri üzerinde kontrol;
  • Gerçek zamanlı personel içeriğinin istatistiklerinin yapılması;
  • Tüm değişikliklerin anında veritabanına girilmesi.

Bu sistemin çalışması sonucunda, işletmenin faaliyetlerini ve nakit akışını kontrol edebilmek için emek ve finansal kaynakların sıkı entegrasyonu sağlanmaktadır.

Caspel ERP sisteminin gerekli olmayan işlevleri kapatarak ve gerçek işlevleri ekleyerek, bu sistemi belirli bir işletmenin özel işlevselliği için ayarlamak mümkündür.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı