Elektronik depolama ve baskı sisteminin optimizasyonu

Caspel Şirketi'nin uzmanlık yönlerinden biri de belgelerin elektronik depolama ve barındırılması sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Caspel Şirketi'nin yarattığı elektronik arşivler çeşitli üretim, finans ve ticaret alanlarında başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Hazırladığımız elektronik depolama sistemlerinin ayırt edici özellikleri, onların ister kapsamlı olması, ister de küçük ve orta ölçekli işletmeler için olduğu kadar şirket ağında da çalışma yeteneğine sahip olmasıdır.

 

Elektronik belge dolaşımının yürürlüğe girmesi, aşağıdaki işlevlerin kapsamlı bir şekilde uygulanmasıyla belge yönetimi düzeyinin niteliksel olarak artırılması için amaçlanmıştır:

  • Belgelerin uygun ve anlaşılır bir hiyerarşi, gezinme ve verilmiş parametreler üzerinde arama fonksiyonuyla mantıklı yapısının oluşturulması;
  • Belgelerin geçerliliğinin denetlenmesi;
  • Belgelerin yanlışlıkla veya kasıtlı olarak zarar görmesinden korunması, bilgiye yetkisiz erişimin önlenmesinin sağlanması;
  • Somut belgelerde çalışanlar tarafından yapılan düzeltmelerin kayıt geçmişlerini de hafızada tutarak yapılan değişiklikler üzerinde sürekli kontrolün sağlanması
  • • Özellikle büyük şirketlerle alakalı olan, iç kullanım için öngörülen belgelerin kağıt ve diğer baskı malzemeleri kullanarak ortaya çıkarılmasındaki maliyetlerden tasarruf etme olanağı.

İLETİŞİM için

Önerilen sistemin özellikleri

Caspel Şirketi tarafından geliştirilen elektronik belge yönetim sistemi – elektronik arşiv güvenliğinin korunmasının, indeksleme ve arama işlevlerinin sağlanması yoluyla kağıt belgelerin toplu şekilde elektronik belgelere dönüştürülmekle depolanması için tasarlanmıştır. Sistemdeki mevcut olan esnek ayarlar, belgenin içeriğini olası tüm formatlarda yönetmenizi ve bunlardan herhangi bir kullanım senaryosu oluşturmanızı sağlar. Bu durumda, gerekirse belgelerin ilkin versiyonundaki asıl bilgilerinin değiştirilmeyeceği garanti edilmektedir.

Belgeleri toplu şekilde elektronik belgelere aktarırken, ilkin süreçte onların denetimleri yapılır. Bu denetim sırasında, kağıt belgelerin dolaşımında olan tüm belgelerin kontrolü yapılır. Belgelerin sahiplerinin, yazarların onaylanması ve tanımlanmasından sonra çalışanların elektronik arşivlerdeki yeni belgeleri inceleme, onları düzenleme veya yeni belgeler oluşturma ve elektronik arşive yeni numaralar ekleme haklarının tanınması yeterlidir.

Belgelerin elektronik depolanması konusuyla iligli işin devamlı olmasından ve tüm bilgilerinizin güvenliğinden emin olabilirsiniz.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı