SİGORTA

SİGORTA için yazılım çözümü, sigorta işi alanlarında faaliyetin otomasyonunu sağlamaktadır. Bu çözümün yardımıyla, işletmenizin muhasebe, vergi, sigorta ve operasyonel kayıtlarını kolayca izleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Bu çözüme kapsamlı yaklaşım, raporları ve istatistikleri bireysel olarak etkin bir şekilde yönetmenizi, yapılandırmanızı, analiz etmenizi ve rapor etmenizi sağlar. Buna ek olarak, çalışma faaliyetini kontrol etmek ve gelişme dinamiklerini analiz etmek hafif bir süreçtir.

 

Program ürününün modül yapısına sahip olması, ölçeğine ve gereksinimlerine bağlı olarak, her bir ayrı sigorta şirketi için gerekli bölümleri kullanma imkanını sağlar.

Caspel Şirketi'nin tasarlayarak geliştirdiyi sistem aşağıdaki işlemleri sağlar:

  • Belirli iş süreçlerine eşlik etmek (kişisel sigorta ürünleri, sigorta poliçesini imzalama (underwriting), olası kayıpların analizi, vb.);
  • Tarife tahminleri, raporlama ve idari karar verme için verilerin toplanması ve işlenmesi;
  • Dış bilgi sistemleriyle (örneğin, sigorta poliçelerini resmileştirmek için bankacılık sistemleri) karşılıklı uyumun sağlanması;
  • Bir dizi sigorta mevduatı için prosedürlerin otomasyonu.

İLETİŞİM için

Müşteriler için konfor

Bu otomatik sigorta modülü sistemi sayesinde, müşteriler kendileri araba, sorumluluk ve mülkiyet sigortası gibi zorunlu sigorta poliçelerini resmi şeklide onaylaya bilirler. Ek olarak, yukarıda sözü edilen vakalarda sigortalı bir olayın meydana gelmesi için verileri içerecek şekilde arabirim (interface) de erişilebilir. Tüm bu fırsatlar doğrudan sigorta şirketinin web sitesinden edinilebilir. Sonuç olarak, sigorta şirketinin satış departmanının aktif çalışmasıyla kullanıcıların sadakati ve işletmenin kârlılığı önemli ölçüde artırılacaktır.

Uygulama dönemi

Sistemin çalışma süresi ve fiyatı, sigorta şirketinin kişisel gereksinimlerine, ayrıntı ve geliştirme düzeyine, gerekli modül sayısına bağlıdır. Buna ek olarak, Caspel Şirketi'nin bu yönde kullanılacak kaynaklarının boyutu, projenin karmaşıklığına doğrudan doğruya orantılıdır.

Projenin ilk değerlendirmesi, müşterinin iş ihtiyaçlarına, sistem aracılığıyla çözülmesi amaçlanan iş sorunlarına dayanır. Teknik görevin ayrıntılı tasarımı, durumların netleştirilmesi ve müşteri tarafından işe alınacak çalışan sayısı gibi konular müzakerelerin son aşamasında ele alınır. Nihai çözümün son işleme ve ayarlamaları sırasında müşteri tarafından da projenin değiştirilmesi mümkündür. Çözümlerin direkt uygulanması kademeli olarak gerçekleşir ki, bu da sistemin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı