Şirketin finans işlerinin yönetimi

Para fonlarının yönetim süreçlerinin otomasyonu finansal planların, uygun taleplerin ve maddi fonların transferlerinin muhasebeleştirilmesini önemli ölçüde kolaylaştırır.

 

Caspel ERP sistemi, tek bir elektronik tabanın getirilmesi ile özellikle ticari kolaylık ve zamandan tasarruf için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu teknoloji aşağıdaki yeteneklere sahiptir:

  • Şirketin performans özelliklerine göre uyarlanmış genel bir bütçe veritabanının derlenmesi;
  • İşletmenin çeşitli alanlarında (gelir, gider, yatırım, maaş, vb.) finansal ve ekonomik faaliyet planlaması;
  • Her malzeme ve malzeme akışı seviyesinin tam kontrolü ile kayıt tutma;
  • Finansal planların tutarlı rasyonel eşgüdümü ve nakit para akış yönünün işletmenin yapısal alt bölümlerine koordinasyonu;
  • Nakit para akış sistemindeki otomatik operasyonlara dayalı olarak işletmenin finansal operasyonlarının merkezleştirilmiş yönetimi.

Finansal araçların yönetim teknolojisinin uygulanmasından kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesinin uyumlaştırılması, şirketin işlemlerinde ihlal riskini en aza indirmeye imkan tanımaktadır.

İLETİŞİM için

Sistemin işlevsel modülleri

• Bütçe yönetimi

Bütçe yönetimi modülü, önceki finansal işlemlerin performansına dayalı olarak şirket bütçesinin kesin bir şekilde belirlenmesi tanımını sağlamaktadır. Finansal işlemlerin gerçek performansını ve nakit para akışlarının fiili performansının, satış sonuçlarının analizini, nakit işlemlerin anında müdahalesini ve düzeltilmesini açık bir şelikde tanımlamaktadır.

• Ödeme takvimi

Ödeme Takvim Modülü ödemelerin yapılmasının unutuluması ve kriz durumlarında derhal mudahale etmek ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için nakit para akışını kontrol etmek ve şirket bütçesini yönetmek üzere tasarlanmıştır.

• Finansal analiz

Finansal Analiz Modülü, ekonomik raporlara dayalı finansal faaliyetler için değerleme incelemelerinin formülasyonu yönünde çalışmaktadır. Modülün en önemli amacı, mevcut riskleri dikkate alarak gelecekteki işlemleri planlamaktır.

Caspel Şirketi tarafından uygulanan ERP teknolojisi, belirli işletme ve işletmenin özelliklerini hesaba katarak doğru bir projenin geliştirilip hazırlanmasını öngörmektedir. Bu durumda, başarılı bir model – finansal akış ve ERP sisteminin işlevleri arasındaki ilişkiye dayanarak düzenlenmiş olan model sayılmaktadır.

Caspel Şirketi, ilgisine sunulan konunun tam teşekküllü bir şekilde araştırılmasını ve işletmenin finansal işlerini yönetmek için en uygun yöntemin seçilmesini garanti eder.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı