ERP

ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlaması) – kurumsal veri tabanı, finansal, personel vb. yönetimi ve depolaması için tek bir sistemdir. Burada çalışanlara erişim ve haklarının yapılandırılması, onlara değişiklikleri ve diğer işlemleri izlemeniz sağlanmaktadır.

 

ERP aşağıdaki avantajların elde edilmesini sağlar:

  • İşletmenin etkinliğini hızlandırır ve geliştirir;
  • Şubelerin ve bölümlerin verimliliğinin izlenmesini;
  • Satış istatistiklerinin yapılmasını ve analiz edilmesini;
  • Departmanlar hatalar ve yanlışlıkların önlenmesini;
  • Gerçek zamanlı olarak işletmenin gelir ve giderlerinin izlenmesi.

ERP ile işletmenin yönetimi kolaylıkla faaliyet planları ve zaman çizelgeleri oluşturabilir. Buna ek olarak, sistem belge dolaşımını, sözleşmelerin sonuçlandırılmasını ve bakımını, kurumların varlıklarının izlenmesini de sağlamaktadır. İşletmede finansal raporlama da sorumlu çalışanlar tarafından sürekli olarak izlenmektedir. Bu yöntemle herhangi bir çalışan veya departman tarafından yapılan hatalar durumunda onları tespit etmek kolaydır. Sistemde büyük ölçekli projeleri aşamalara bölmek, gerekli kaynak tabanı ve son başvuru tarihini planlamak mümkündür.

EPR sistemleri, bir kaç şubesi olan, geniş bir coğrafyaya ve çeşitli faaliyet yönlerine sahip büyük şirketleri için öncelikli olarak yararlı olacaktır. Bu işletmeler için modüler bir yapıya sahip, yani ihtiyaç duyulduğunda çeşitli bileşenlerden oluşan kendi tasarımının bir özümünü sunmaktadır.

İLETİŞİM için

ERP’nin yapısı ve uygulamaya alma süreci

ERP sistemi modüler yapıya sahip olduğu için bu sistemin işletmede uygulanması aşamalarla yerine getirilir. Bu ister çalışanlar, isterse de müşteriler tarafından uygulamanın anlaşılmasını basitleştirir. Sistemin karmaşıklığına ve işletmennin faaliyet yönlerine bağlı olarak tam entegrasyon (ERP'ye geçiş), birkaç ay, hatta bazen yıllar alabilir.

ERP sisteminin gereksinim duyulan ana modüller aşağıdaki gibidir:

  1. Finansal modül – işletmenin yatırım çekiciliğini ve itibarını oluşturmaktadır. Bu modül esas muhasebe defterlerini, hesaplarını, gelir ve giderlerini, masraflarla ilgili muhasebe bilgilerini, taahhüt ve kredi bilgilerini, bankalarla ilişkileri yansıtan belgeleri vb. kapsar;
  2. Personel modülü – şirket çalışanlarına ilişkin kişisel ve mesleki (uzmanlığı, deneyimselliği, yeterliliği vb.) bilgileri, çalışanların maaşlarına, eklemelere, ödüllere, iş gezilerine ve diğer önemli bilgileri kapsar;
  3. İşletme modülü – ürünlerin veya hizmetlerin düzenlenmesi ve satışı ile ilgili üretim, satış, lojistik ve diğer raporların bulundurulması içindir. Bu modül farklı alanlar için ayrı ayrı olarak kullanıma hazırlanmaktadır.

ERP sistemlerini Caspel kendisi tasarlayıp geliştirdiğinden, belirli bir işletme için önemli bir modülü geliştirerek kolayca uygulamak ve güncel olmayanları kaldırma ve yenileme yetkisine sahiptir.p>

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı