Yazılım Satışı

İş gereksinimleri için lisanslı yazılım edinme maliyetleri çoğu kez yeni bir sistemin maliyetleri ile aynı rakamlara ulaşır. İşletmenin gelişim dinamiklerini olumsuz yönde etkileyen önemli bir maliyet faktörü haline gelir.

 

İşletmenizin çalışma ortamınıza bağlı olarak, etkin çalışma için gerekli olan yazılım ve ekipmanların alınmasına harcanan finansal giderleri azaltmanın iki önemli yolu vardır:

  • Büyük yazılım geliştiricileri ve üreticileri tarafından yapılan indirimli lisans kampanyalarında (yazılımların) elde etme yöntemi;
  • Ücretli yazılımlardan GPL (General Public License) sürümü ile serbest yazılım çözümlerine geçiş yöntemi.

İLETİŞİM için

Ayrıcalıklı lisanslama yapılmasının özellikleri

Yazılım alanında Oracle, Microsoft, Adobe, Symantech ,Autocat ve diğerleri gibi dünya liderleri olan şirketlerin bölgesel temsilcilikleri ile yakın işbirliği, bize bu şirketlerin ayrıcalıklı lisanslama için yaptıkları kampanyalardan her zaman haberdar olma fırsatı verir.

Bu, müşterilerimize özel lisanslı yazılım paketleri oluşturmamız için önemli imkan tanımaktadır. Sonuç olarak, bu yazılım paketleri BT maliyetlerinin rasyonalize edilmesini sağlar. Böylece, müşterilerimiz ister ayrı ayrı üretimi tamamlanmış ürünler, isterse de kullanıma hazır kompleksler (karışık yapıt) alabilme imkanına sahip olurlar.

Sizin için uygun olan şekilde şirket temsilcimize başvurarak lisanslı yazılımlara ve mevcut ürün listelerinin elde edilmesi sahip olabilirsiniz.

Neden GPL (General Public License) ile yayınlanan yazılıma geçiş

Her zaman GPL kapsamlı kamu lisansı çerçevesinde oluşan ürün piyasasını takip etmekte, yazılım ürünlerini, onların ücretli analogları ile değiştirilmesi olanaklarını araştırmakta ve analiz etmekteyiz. Bu alanda topladığımız kapsamlı bilgiler, Sizin için aşağıdaki konularla ilgili alternatif çözümler bulmanızı sağlar:

  • Bilgisayarlar ve sunucular için işletim sistemlerinin kurulması;
  • Metin belgeleri ve çizelgelerle çalışmak imkanı;
  • İşletmenizin belirli departmanları için yazılımın elde edilmesi;
  • İş süreci yönetimi, iletişim, muhasebe ve kontrol gereçlerinin sağlanması.

Yazılımların seçimi bireysel olarak gerçekleştirildiğinden, çalışanlarınızın karşılaştığı günlük meselelerin maksimum etkili çözümlenmesine ve işinizin istikrarına odaklandığına dikkat edilmelidir.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı