Olağanüstü durumlara dirençli yedek veri depolama merkezi hizmetleri

Veri İşleme Merkezlerinin (VİM) en önemli özelliklerinden biri, gerekli olağanüstü durumlara dirençlilik düzeyini sağlamaktır. Olağanüstü durumlardan kayıpsız kurtulma, bilgi sisteminin acil durumdan sonra kısa bir süre içinde depolanan bilgilere ve verilere erişimi yeniden kurabileceği anlamına gelir.

 

Veri İşleme Merkezlerinin (VİM) bu gibi özellikleri aşağıdaki temel yöntemlerle elde edilmektedir:

  • Rezerv veri depolama merkezlerinin kurulması;
  • VİM’lerin bileşenlerinin düzgün dağılımı;
  • Bilgi sistemi düğümlerinin birbirinden uzakta kurulması;
  • Elektrik enerjisinin verilmesi ile ilgili ihlaller dolayısıyla sistemin genel durmasının önleyici tedbirlerinden biri olarak sistemin elemanlarının çeşitli enerji kaynaklarına baülanması.

Herhangi bir teknik açıdan karmaşık olan sistemi olası sorunlardan tam olarak korumak imkansız olduğundan, iş yerinizde tesislerin normal faaliyet göstermesinin sağlanmasının tek çözümü – VİM’de kazaların kritikliyinin azaltılmasıdır.

İLETİŞİM için

Bilgi işlemleri ile çalışma zamanı olağanüstü durumlara dirençli merkezin düzenlenmesi, verilerin sürekli iletimini sağlayan yedek kanalların oluşturulmasını, uzak mesafede bulunan depolarla sürekli bilgi replikasyonunu, planlı kopyalamanın mekanizmasının hazırlanmasını ve VİM’in tüm alanlarında bilginin güncelliğini sağlayan sistemlerin işinin etkili yenilenmesini gerektirir. Akılda tutulması gereken, iletişim kanallarının iletim imkanlarının yanı sıra, kritik faktörlerden birinin veri iletimi sırasında gecikmelerin olabileceği de unutulmamalıdır.

Yedek merkezlerin kullanımı – tüm sunucu kavşağında meydana gelmiş doğal veya teknogen kazalar sonucunda hasar zamanı depolanan bilgileri çabuk bir şekilde restore etmeye imkan veren etkili tedbirdir. Bilgi servislerinin restorasyon hızı, yedek merkezin teknik yapısında kullanılan mimari (dizayn) ile sağlanmaktadır. Bu özünde, çekirdek sistemin yeniden yapılandırılması için kritik olan VİM'lerin bir kopyasıdır.

Yedek merkezler servislerin mükemmel işi için vazgeçilmez derecede konuma sahip tam boyutlu bilgilerin deposu olarak hizmet etmektedir. Olağanüstü durumlara dirençli olmanın sağlanmasının en önemli tedbiri – baş VİM-de herhangi ihlal halinde esas sunucuların yedek merkeze operatif şekilde bağlanmasının temin edilmesidir. Bu bağlanma, otomatik veya manuel olarak yapılır. Otomatik bağlanma, sistemin çalışma yeteneğinin yeniden kazanmasının birkaç dakikadan fazla olmaması veya ek uzman personelin bulundurulmasının isabetli bir yöntem olmaması durulmlarında uygulanır.

Entegrasyon çözümleri

Maliyet kısıtlaması

Kaliteyi kaybetmeden maliyetleri düşürmek iş geliştirme için kaynakların boşa harcanmasını önleyecektir.

Üretkenliğin artırılması

Bilgi teknolojisi alanında sistem tasarımı ve telekomünikasyon altyapısı inşaatı için en kapsamlı hizmet yelpazesi.

İş süreçlerinin otomasyonu

Çağdaş ticari iş yürütme deneyimi, insan faktörü nedeniyle yapılan hataların ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Yukarı